Domaintermine

Januar 2019:

Event: NamesCon - The Domain Name Industry Event
Wann: 27. - 30. Januar 2019
Wo: Las Vegas / USA
Infos: http://namescon.com

Februar 2019:

Event: Domainpulse D/A/CH
Wann: 18. - 19. Februar 2019
Wo: Bern Rathaus / Schweiz
Infos: http://www.domainpulse.de

März 2018:

Event: ICANN 64 / Community Forum
Wann: 09. - 14. März 2019
Wo: Kobe, Japan
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

Mai 2019:

Event: Domain-Stammtisch München
Wann: 18. Mai 2019 um 11 Uhr
Wo: München / Deutschland
Infos: https://stammtisch.domains

Juni 2019:

Event: ICANN 65
Wann: 27. Jun. - 27. Jun. 2019
Wo: Marrakech / Marokko
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

September 2019:

Event: dmexco
Wann: 11. - 12. September 2019
Wo: Köln / Deutschland
Infos: https://dmexco.com/de

November 2019:

Event: ICANN 66
Wann: 2-7 Nov 2019
Wo: Montréal / NA
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar